Day: February 10, 2020

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควรมีติดบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควรมีติดบ้าน

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่ามีเทคโนโลยีดี ๆ ที่เข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในยุคปัจจุบันให้ดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตของทุกคนในบ้านง่ายขึ้น จะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควรมีติดบ้าน เครื่องดูดฝุ่นโรบอท เครื่องดูดฝุ่นโรบอทเป็นเครื่องดูดฝุ่นระบบเซนเซอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากคนอยู่ตลอดเวลา เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฉลาดและช่วยทุ่นแรงได้ เพียงแค่เปิดสวิตช์ให้เครื่องทำงาน ล้อของมันก็จะค่อย ๆ เคลื่อนที่ไปดูดฝุ่นได้ทั่วบริเวณบ้าน ระบบเซนเซอร์ที่อยู่ในตัวเครื่องจะช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวางและที่สูง[...]