Tag: บ้านพักคนชรา พระราม2

ก่อนจะพาคนที่เรารักไปบ้านพักคนชรา เราควรต้องเริ่มทำอะไรบ้าง ?ก่อนจะพาคนที่เรารักไปบ้านพักคนชรา เราควรต้องเริ่มทำอะไรบ้าง ?

แน่นอนในปัจจุบันสังคมไทยเราเริ่มมีผู้สูงอายุมากขึ้น กลับกัน ลูกหลานนั้นกลับมีเวลาดูและน้อยลงทำให้มีผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านมากขึ้น แต่สำหรับผู้สูงอายุบางคนที่ที่มีโรคประจำตัวอาจจะเป็นไปได้ยากกับการทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียวจึงมีบริการบ้านพักคนชราเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย แต่สำหรับคนชราของฝั่งเราแล้ว การพาเขาไปอาศัยที่บ้านพักคนชรา ถึงแม้จะแบบชั่วคราวอาจจะทำให้คนแก่ขี้น้อยใจเอาได้ วันนี้เราเลยมาบอก Step By step กันเลยว่า การจะพาเข้าบ้านพักคนชรานั้นเราจะต้องทำอะไรบ้าง ? พูดคุยทำความเข้าใจ             ผู้สูงวัยนั้นเป็นวัยที่มีความน้อยใจค่อนข้างสูง เนื่องด้วยอายุที่มากขึ้น การคิดนั้นจึงอยากให้หลาน ๆ[...]