Tag: รักสุขภาพ

รักษ์สุขภาพโดยอัตโนมัติทำได้ง่ายๆรักษ์สุขภาพโดยอัตโนมัติทำได้ง่ายๆ

คำว่า รักสุขภาพ  เป็นคำง่ายๆที่ใครก็พูดได้  แต่ใครเลยจะเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีความรักสุขภาพตนเองอย่างแท้จริง  ซึ่งในความหมายของคำว่ารักสุขภาพนั้น  ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกรับประทานอาหารดีๆหรือการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่การรักสุขภาพ  หมายถึงการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  เป็นการดูแลแบบองค์รวม  เราจึงต้องดูแลตัวเองในทุกๆเรื่องและทุกๆมิติของชีวิต  แต่สิ่งที่สำคัญคือ  ส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะ ดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว  แต่พอถึงครั้งที่ต้องทำงานหนักหรืองานเข้า  เราก็มักจะลืมสุขภาพตัวเองไปโดยทันที  พฤติกรรมการทำร้ายสุขภาพโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เริ่มต้นอีกครั้ง  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจนลืมรับประทานอาหาร  การทำงานจนลืมนอนลืมวันลืมคืนหรือแม้กระทั่งการไม่ยอมเจียดเวลาไปออกกำลังกาย  เพราะกว่าที่จะเสร็จสิ้นกิจวัตรประจำวันเราก็เหนื่อยแทบหมดแรงแล้ว  ดังนั้นการที่เราจะกลายเป็นคนรักสุขภาพโดยอัตโนมัติแบบที่เรียกว่าไม่สามารถมีอะไรมาแย่งซีนความเป็นคน[...]