Tag: สมุนไพรไทย

สมุนไพรไทย ดูแลสุขภาพสมุนไพรไทย ดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพวันนี้ว่าด้วยเรื่องการทานสมุนไพรไทย  นั่นก็คือ กระชาย  นั่นเอง  กระชายมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกันคือ  กระชายดำ  กระชายเหลือง  และกระชายแดง  หากไม่ใช่รุ่นคุณแม่แล้วล่ะก็  “กระชาย” ก็นับว่าเป็นพืชสมุนไพรไทยที่ชนรุ่นหลังมักจะไม่ค่อยรู้จักกันล่ะค่ะ เพราะเราห่างจากการเข้าครัว เพราะเราเป็นสายกิน แม่ทำอะไรมาก็รับได้หม๊ดดดด แต่ไม่ค่อยจะอยากรู้ว่าส่วนประกอบแต่ละจานนั้นคืออะไรบ้าง บางจานรสชาติเผ็ดร้อน ก็อาจจะมาจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทยหลายชนิด และหนึ่งในนั้นคือกระชายนี่ล่ะค่ะ [...]