Day: January 9, 2020

“สวดมนต์ข้ามปี” กิจกรรมดี ๆ ที่ใคร ๆ ก็นิยมทำกัน ในคืนต้อนรับวันใหม่ ๆ ปีใหม่ ๆ“สวดมนต์ข้ามปี” กิจกรรมดี ๆ ที่ใคร ๆ ก็นิยมทำกัน ในคืนต้อนรับวันใหม่ ๆ ปีใหม่ ๆ

ทุก ๆ สิ้นปี จะเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนจะมีโอกาสได้ทบทวนตัวเอง ทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่จะได้บอกลาวันเก่า ๆ ในปีนั้นเพื่อเริ่มต้นใหม่ในปีถัดไป นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับเทศกาลวันเริ่มต้นปีใหม่ ซึ่งกิจกรรมที่ผู้คนมักนิยมทำกันในวันเหล่านี้ ก็มีหลากหลายกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองด้วยการสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัว พี่น้อง คนรัก ทั้งภายในและภายนอกสถานที่พักอาศัย หรือการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ[...]